BSY Group

bg en

За нас

• Фирма „БСЙ ГРУП” ЕООД е основана през април 2008г.
• Ние сме компания, основаваща се на опита, уменията и знанията на екипа.
Основната дейност на фирмата е съсредоточена в цялостното изграждане на жилищни, административни и промишлени сгради.
Главна цел на компанията е високо ниво на компетентност и отговорност, високо качество на работа, предлагаща конкурентни продукти и услуги.
Убедени сме, че в съвременните условия на динамичен бизнес климат, само добре обучен екип от професионалисти
ще доведе до по-бърза и качествена реализация на инвестиционната програма на Клиента.

Нашите предимства

Предлагаме качествено обслужване и компетентни решения;
Работим в динамична среда с гъвкавост, бързина и високо качество;
Прилагаме най-новите методи при управлението на проекти и предлагаме иновации за тяхното изпълнение

Нашата мисия

Е да предоставим професионални консултантски услуги в областта на управлението и пълното обслужване на строително - инвестиционни проекти съгласно нуждите на нашите клиенти, следвайки продуктивен и креативен подход, при който се цени трудът и мнението на всички участници в проекта.

Визия

БСЙ ГРУП се стреми да разшири своя бизнес, като се ангажира с предоставянето на европейски стандарти в изпълнението на проекти,
защитавайки финансовите интереси на своите клиенти коректно и в срок.

Услуги

БСЙ ГРУП предоставя на своите клиенти цялостна гама от услуги, необходими за
пълното обслужване и реализиране на строително-инвестиционни проекти.

1. Изследване на Нотариалния акт и/или други документи за
собственост за проблеми със собствеността или други
юридически поблеми.

2. Осигуряване на актуална Скица на имота и анализ на
възможността за реализиране на инвестиционното намерение.

3. Осигуряване на Виза за проектиране – скица на имота с
указан начин на застрояване и анализ на възможността за
реализиране на инвестиционното намерение.

4. Получаване на точни координати на имота от ГИС(ДАГ).

5. Геодезическо заснемане (снимка) на терена и регулация на
парцела, сравнение с кадастъралната карта (снимка).

6. Геоложки доклад.

ПРОЕКТИ

Референции

КОНТАКТИ

Борис Йордакиев

Управител, Ръководител проект

Магистър инженер

+ 359 894 30 36 38

jordakiev@gmail.comСофия 1202 , ул. „Дунав“ 41, ет.1
София 1404 , бул. "България" 69, ет. -1 (България Мол)

Мартин Гюрковски

Ръководител проект

 

+ 359 887 46 59 57

mgurkovsky@gmail.comОфис: + 359 2 983 28 44